20230928163645496 分组 1

Donate GZ Team

Tài nguyên đồ họa hướng đến gần như nhiều thứ miễn phí giúp bạn có tài liệu học tập, phục vụ dự án cá nhân! Hoạt động lâu dài của nó không thể tách rời từ sự hỗ trợ của các bạn, nếu thấy hữu ích hãy đóng góp cho chúng mình nhé!

Hãy quyên góp >= 10.000đ để tải các tài nguyên miễn phí tại trang web của chúng mình, giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian, đồng thời giảm áp lực chi phí vận hành và giúp chúng mình cung cấp các dịch vụ lâu dài và ổn định hơn! Tất cả các nhà tài trợ có thể hiển thị thông tin hồ sơ cá nhân (có thể quảng bá doanh nghiệp, thương hiệu cá nhân của riêng họ)