levels

rank 4

Tiền bối trong ngành

4 Requirements

  1. Bình luận trao đổi hơn 100 lần trong vòng mỗi tháng
  2. Đăng hơn 30 bài viết mỗi tuần trên News Feed
  3. Được giao vai trò quản trị viên trong cộng đồng GenZ
  4. Ghé thăm nhiều ngóc ngách bài viết kiến thức của GenZ Academy