Senilità – Free Retro Display Font

Mô tả

Senilità là một phông chữ hiển thị retro miễn phí được tạo ra bởi  Pietro Filippeschi. Phông này có kiểu dáng lấy cảm hứng từ các bộ phim cổ điển của Ý, chủ đề trang trí nghệ thuật và giữa thế kỷ.
Bạn sẽ tìm thấy nhiều chữ ghép tùy chỉnh sẽ giúp bạn tạo các thiết kế kiểu hấp dẫn với phông chữ viết hoa này.