Thỏa thuận người dùng Genzacademy.vn

Bạn được hoan nghênh sử dụng dịch vụ genzacademy.vn (sau đây gọi là dịch vụ).
Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau. lần đầu tiên.
Khi bạn quét mã QR thành công với sự trợ giúp của nền tảng mở do Zalo cung cấp, bất kỳ nội dung nào được đăng trên GenZ AcademyNetwork có nghĩa là bạn (tức là người dùng) hoàn toàn chấp nhận tất cả các điều khoản theo thỏa thuận này.

Quy tắc sử dụng

1. Sau khi người dùng đăng nhập thành công, genzacademy.vn sẽ cung cấp cho mỗi người dùng một trung tâm cá nhân để họ có thể đánh dấu các bài viết và người dùng phải chịu trách nhiệm pháp lý về mọi hoạt động và sự kiện do tài khoản thực hiện.
2. Người sử dụng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực, hợp pháp và hợp lệ của thông tin trên genzacademy.vn cung cấp nếu khiến người dùng khác nhận dạng sai; nếu không, genzacademy.vn có ​​quyền ngay lập tức ngừng cung cấp dịch vụ, lấy lại tài khoản của mình và người dùng tự chịu mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ đó.
3. Người dùng không nên chuyển nhượng hoặc cho người khác mượn tài khoản của mình. Nếu người dùng phát hiện tài khoản của mình bị người khác sử dụng trái phép, cần thông báo ngay cho Genzacademy.vn. Genzacademy.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc người khác sử dụng tài khoản bất hợp pháp do hack hoặc sơ suất trong việc quản lý của người dùng.
4. Người sử dụng phải đồng ý để genzacademy.vn gửi các chương trình khuyến mãi sản phẩm hoặc các thông tin thương mại khác có liên quan đến người dùng qua email hoặc các phương tiện khác.
5. Người sử dụng hiểu rằng genzacademy.vn cần đại tu hoặc bảo trì thường xuyên hoặc đột xuất nền tảng hoặc thiết bị liên quan cung cấp dịch vụ mạng. Nếu tình huống này khiến dịch vụ mạng bị gián đoạn trong một khoảng thời gian hợp lý, genzacademy.vn không cần phải làm điều này Chịu mọi trách nhiệm, nhưng bạn nên thông báo trước càng nhiều càng tốt.
6. Người sử dụng đồng ý bảo vệ và duy trì lợi ích của genzacademy.vn và những người dùng khác. chịu trách nhiệm này đối với thiệt hại gây ra.

Hành vi của người dùng

1. Người dùng phải tuân theo các luật và quy định có liên quan của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hành vi và kết quả sử dụng dịch vụ bằng cách sử dụng tài khoản người dùng dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu hành vi của người dùng vi phạm luật pháp quốc gia, người dùng sẽ chịu mọi trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật; nếu bị nghi ngờ cấu thành tội phạm, cơ quan tư pháp sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự của người dùng, và Genzacademy.vn sẽ hợp tác nghiêm khắc phù hợp với nghĩa vụ của pháp luật và yêu cầu của cơ quan tư pháp. Đồng thời, nếu Genzacademy.vn có ​​lý do để tin rằng bất kỳ hành vi nào của người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ nhận xét nào của người dùng hoặc các hành vi khác, vi phạm hoặc có thể vi phạm bất kỳ quy định nào của luật và quy định quốc gia, Genzacademy.vn có ​​thể chấm dứt dịch vụ tại bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Người dùng cung cấp dịch vụ.
2. Người dùng nên tuân thủ tất cả các giao thức mạng, quy định và thủ tục liên quan đến các dịch vụ của Genzacademy.vn .
3. Người dùng đồng ý không sử dụng sản xuất net hướng dẫn GenZ Academy , tải lên, sao chép, phân phối, phổ biến hoặc in lại những nội dung sau:

Phản đối các nguyên tắc cơ bản do Hiến pháp quy định; gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia, làm lộ bí mật nhà nước, lật đổ quyền lực nhà nước, phá hoại đoàn kết dân tộc; xâm hại danh dự, lợi ích quốc gia; kích động hận thù dân tộc, kỳ thị dân tộc, phá hoại đoàn kết dân tộc; xúc phạm hoặc lạm dụng hình ảnh của một anh hùng, hoạt động trái phép về cách sử dụng ngôn từ chiến tranh xâm lược; làm suy yếu các chính sách tôn giáo quốc gia, thúc đẩy các giáo phái và mê tín phong kiến; tin đồn lan rộng, gây rối trật tự xã hội, phá hoại sự ổn định xã hội; lây lan khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực, giết người, tự cắt xén , khủng bố, hoặc tiếp tay cho Tội phạm; xúc phạm hoặc vu khống người khác, xâm phạm quyền hợp pháp của người khác (như quyền danh tiếng, quyền chân dung, v.v.); xâm phạm quyền hợp pháp về quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh của người khác, v.v.; bịa đặt, che giấu sự thật để gây hiểu lầm, lừa dối người khác; đăng, truyền, phổ biến thông tin quảng cáo, thư rác; các hành vi khác bị pháp luật và các quy định cấm.

4. Không vi phạm quyền sáng chế, bản quyền, quyền thương hiệu, quyền danh tiếng hoặc bất kỳ quyền hợp pháp nào khác của bất kỳ bên thứ ba nào khác.
5. Nếu người dùng vi phạm bất kỳ quy định nào nêu trên khi sử dụng dịch vụ mạng, genzacademy.vn hoặc người được ủy quyền có quyền yêu cầu người dùng sửa hoặc trực tiếp thực hiện mọi biện pháp cần thiết (bao gồm nhưng không giới hạn việc thay đổi hoặc xóa nội dung do người dùng đăng, v.v., đình chỉ hoặc Chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ mạng của người dùng) để giảm tác động của hành vi sai trái của người dùng.

Sở hữu trí tuệ

1. Tất cả nội dung gốc (bao gồm nhưng không giới hạn các tác phẩm, bài báo, bình luận, âm thanh và video) do người dùng xuất bản trên genzacademy.vn đều thuộc quyền sở hữu của người dùng và phải liên hệ với tác giả gốc vì bất kỳ mục đích thương mại nào. Tác phẩm sao chép, tác phẩm tái bản, và bản quyền nguyên mẫu tác phẩm của người hâm mộ thuộc về tác giả gốc.
2. Thiết kế bố cục, cách sắp chữ , văn bản, biểu tượng, hình ảnh, đồ họa, v.v … có trong dịch vụ mạng do genzacademy.vn cung cấp được bảo vệ bởi bản quyền, quyền thương hiệu và các luật khác. (Chủ sở hữu quyền) đồng ý rằng nội dung trên sẽ không được trực tiếp hoặc gián tiếp xuất bản, sử dụng, viết lại hoặc phân phối lại cho các mục đích xuất bản hoặc sử dụng, hoặc được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào khác trên bất kỳ nền tảng nào.
3. Để thúc đẩy việc chia sẻ và phổ biến kiến ​​thức, người dùng cấp tất cả nội dung được xuất bản trên nền tảng của genzacademy.vn cho genzacademy.vn miễn phí, không thể thu hồi và không độc quyền giấy phép sử dụng và genzacademy.vn có ​​quyền sử dụng nội dung Trên các sản phẩm và dịch vụ của genzacademy.vn dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web và các ứng dụng đã xuất bản hoặc các sản phẩm Internet khác.
4. Vì mục đích phi thương mại, nếu bên thứ ba in lại nội dung do người dùng đăng trên genzacademy.vn bên ngoài genzacademy.vn, tên của tác giả gốc (hoặc tên của tác giả gốc trong genzacademy.vn là tên của tài khoản được sử dụng trên nền tảng mà mạng hướng dẫn thuộc về), cung cấp liên kết gốc, cho biết “Đã xuất bản trên Mạng Hướng dẫn GenZ Academy” và không được phép sửa đổi hoặc giải thích tác phẩm. Nếu bạn cần sửa đổi tác phẩm hoặc sử dụng nó cho mục đích thương mại, bên thứ ba nên liên hệ với người dùng để có được ủy quyền riêng để sử dụng nội dung theo cách mà người dùng chỉ định.
5. Đối với nội dung được tải lên hoặc xuất bản trên nền tảng của genzacademy.vn, người dùng cần đảm bảo rằng đó là chủ sở hữu bản quyền hoặc đã được ủy quyền hợp pháp và nội dung đó sẽ không vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào. Nếu bên thứ ba phản đối bản quyền, genzacademy.vn có ​​quyền xóa nội dung liên quan tùy theo tình hình thực tế, có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý của người sử dụng. Nếu xảy ra bất kỳ tổn thất nào cho genzacademy.vn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, người sử dụng phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ.
6. Nếu bất kỳ bên thứ ba nào vi phạm các quyền liên quan của người dùng genzacademy.vn, người dùng đồng ý ủy quyền cho genzacademy.vn hoặc đại lý được chỉ định của họ để đưa ra cảnh báo, khiếu nại, bắt đầu thực thi hành chính, kiện tụng và tiến hành với bên thứ ba thay mặt cho genzacademy.vn hoặc người dùng. Khiếu nại hoặc thương lượng dàn xếp và người dùng đồng ý tham gia vào việc bảo vệ quyền lợi chung nếu genzacademy.vn thấy cần thiết.
7. Genzacademy.vn có ​​quyền nhưng không có nghĩa vụ xem xét nội dung do người dùng đăng tải, và có quyền xử lý thông tin vi phạm dựa trên các bằng chứng liên quan kết hợp với “Luật An ninh mạng”, “Quy định về bảo vệ quyền của Mạng Thông tin Truyền thông “và các luật và quy định khác.
8. Bất kỳ phần mềm nào được Genzacademy.vn sử dụng để cung cấp dịch vụ mạng (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ hình ảnh, ảnh chụp, hoạt ảnh, video, ghi âm, nhạc, văn bản và các chương trình bổ sung, và các tài liệu trợ giúp đi kèm có trong phần mềm). chủ bản quyền của phần mềm.

bảo vệ quyền riêng tư

1. Bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của người dùng không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là nguyên tắc cơ bản mà Genzacademy.vn đã tuân thủ từ lâu.  Genzacademy.vn cam kết sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp cho bên thứ ba thông tin đăng ký của một người dùng và những nội dung không công khai được lưu trữ trên trang web khi người dùng sử dụng dịch vụ của Genzacademy.vn , trừ các trường hợp sau:

Được người dùng ủy quyền rõ ràng trước ;theo luật và quy định có liên quan ; phù hợp với yêu cầu của cơ quan chính phủ có liên quan; để bảo vệ lợi ích của công chúng; để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trang web.

2. Genzacademy.vn có ​​thể hợp tác với bên thứ ba để cung cấp cho người dùng các dịch vụ mạng liên quan.Trong trường hợp này, nếu bên thứ ba đồng ý chịu trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư của người dùng như Genzacademy.vn thì website có quyền đăng ký người dùng Cung cấp thông tin cho bên thứ ba.
3. Theo tiền đề không tiết lộ thông tin cá nhân của một người dùng duy nhất, Genzacademy.vn có ​​quyền phân tích toàn bộ cơ sở dữ liệu người dùng và sử dụng cơ sở dữ liệu người dùng cho mục đích thương mại.
4. Việc bạn sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi có nghĩa là bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và chia sẻ thông tin liên quan của bạn theo “Chính sách bảo mật” của Genzacademy.vn. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo “Chính sách bảo mật” của Mạng hướng dẫn Genzacademy.vn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

1. Người sử dụng đồng ý rõ ràng rằng các rủi ro trong quá trình sử dụng dịch vụ Genzacademy.vn sẽ hoàn toàn tự chịu; mọi hậu quả phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ Genzacademy.vn cũng do chính mình gánh chịu và Genzacademy.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho người dùng.
2. Genzacademy.vn không đảm bảo rằng dịch vụ mạng sẽ đáp ứng các yêu cầu của người dùng, cũng như không đảm bảo rằng dịch vụ mạng sẽ không bị gián đoạn, cũng như không đảm bảo tính kịp thời, an toàn và chính xác của dịch vụ mạng.
3. Genzacademy.vn không đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các liên kết ngoài được thiết lập để tạo sự thuận tiện cho người sử dụng, đồng thời, website không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung trên bất kỳ trang web nào mà các liên kết ngoài đó trỏ đến không thực sự do genzacademy.vn kiểm soát. chịu trách nhiệm.
4. Genzacademy.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc dịch vụ mạng bị gián đoạn hoặc các lỗi khác do nguyên nhân bất khả kháng hoặc không thể kiểm soát được, nhưng sẽ cố gắng hết sức để giảm thiểu tổn thất và ảnh hưởng gây ra cho người dùng.
5. Người sử dụng đồng ý rằng Genzacademy.vn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các khuyết tật về chất lượng của các sản phẩm hoặc dịch vụ sau đây do Genzacademy.vn cung cấp cho người sử dụng và mọi tổn thất do chúng gây ra:

Các dịch vụ mạng khác nhau được cung cấp miễn phí cho người dùng; bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp cho người dùng; các sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau được cung cấp cho người dùng các dịch vụ mạng trả phí.

Sửa đổi thỏa thuận

1. Phù hợp với sự phát triển của Internet và những thay đổi của luật, quy định và các văn bản quy định có liên quan, hoặc do nhu cầu phát triển kinh doanh, Genzacademy.vn có ​​quyền sửa đổi hoặc thay đổi các điều khoản của thỏa thuận này sau khi nội dung của thỏa thuận này thay đổi, Genzacademy.vn sẽ Nội dung thỏa thuận sửa đổi sẽ được công bố trực tiếp trên trang web, và việc xuất bản được coi là đã thông báo cho người dùng về nội dung sửa đổi.  Genzacademy.vn cũng có thể sử dụng e-mail hoặc tin nhắn riêng tư để nhắc người dùng sửa đổi các điều khoản của thỏa thuận, thay đổi dịch vụ hoặc các vấn đề quan trọng khác.
2. Nếu không đồng ý với những thay đổi của Genzacademy.vn đối với các điều khoản có liên quan của thỏa thuận này, người dùng có quyền ngừng sử dụng dịch vụ mạng. Nếu người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ mạng, được coi là người dùng đã chấp nhận sự sửa đổi của Genzacademy.vn đối với các điều khoản liên quan của thỏa thuận này.
3. Tất cả các thông báo từ Genzacademy.vn cho người dùng theo thỏa thuận này có thể được thực hiện thông qua thông báo trên web, e-mail, tin nhắn văn bản trên điện thoại di động hoặc truyền thư thông thường; những thông báo đó được coi là đã được chuyển đến người nhận vào ngày gửi. .
4. Thông báo của người sử dụng đến Genzacademy.vn sẽ được gửi thông qua các thông tin liên lạc chính thức như địa chỉ nhận thư, số fax và địa chỉ e-mail được công bố trên trang web.

Các quy định khác

1. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào giữa hai bên về nội dung hoặc việc thực hiện thoả thuận này thì hai bên cố gắng giải quyết bằng thương lượng hữu nghị, nếu thương lượng không thành thì một trong hai bên có thể khởi kiện ra toà án nhân dân. Genzacademy.vn nằm ở đâu.
2. Thỏa thuận này tạo thành một thỏa thuận hoàn chỉnh giữa các bên về các vấn đề đã thỏa thuận và các vấn đề liên quan khác của thỏa thuận này.
3. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận này không có giá trị hoàn toàn hoặc một phần hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, các điều khoản còn lại trong thỏa thuận này vẫn có giá trị và ràng buộc.
4. Tiêu đề trong thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và nên bỏ qua khi giải thích thỏa thuận này.

Chính sách bảo mật

GenZ Academy Network (sau đây gọi là “GenZ Academy”) rất coi trọng việc bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của bạn. Đôi khi chúng tôi cần một số thông tin nhất định để cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu. Chính sách bảo mật này (sau đây gọi là “chính sách này”) giải thích các tình huống này Thu thập và sử dụng dữ liệu trong.
Chính sách này áp dụng cho tất cả các dịch vụ liên quan của GenZ Academy, với việc mở rộng phạm vi dịch vụ của GenZ Academy, nội dung của chính sách bảo mật có thể được GenZ Academy cập nhật bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Khi chính sách bảo mật cập nhật được xuất bản trên trang web, nó sẽ thay thế chính sách bảo mật ban đầu một cách hiệu quả.
Trước khi sử dụng các dịch vụ khác nhau của GenZ Academy, hãy nhớ đọc và hiểu kỹ chính sách này và đưa ra các lựa chọn mà bạn cho là phù hợp. Khi bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ của GenZ Academy, có nghĩa là bạn đã hoàn toàn hiểu và đồng ý với chính sách này. Bạn cần được nhắc rằng chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin do chúng tôi thu thập và không áp dụng cho thông tin được thu thập bởi các dịch vụ của bên thứ ba (bao gồm bất kỳ trang web của bên thứ ba nào) được truy cập thông qua các dịch vụ của chúng tôi và thông qua các dịch vụ quảng cáo trong dịch vụ của chúng tôi. được thu thập bởi các công ty hoặc tổ chức khác.

Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết để thực hiện chức năng của sản phẩm phù hợp với nguyên tắc hợp pháp, công bằng và cần thiết.
1. Thông tin mà bạn chủ động cung cấp khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi: tên tài khoản, ảnh đại diện, số điện thoại di động, địa chỉ email và các thông tin tài khoản khác được sử dụng khi bạn đăng nhập vào tài khoản Genzacademy.vn của mình thông qua nền tảng mở Zalo, Facebook hay bất kỳ nền tảng xã hội khác.
2. Thông tin
bạn gửi qua dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc khi bạn tham gia vào các hoạt động của chúng tôi: Bảng câu hỏi bạn điền khi tham gia vào các hoạt động trực tuyến của chúng tôi có thể chứa tên, số điện thoại, địa chỉ nhà và các thông tin khác của bạn. Một số dịch vụ của chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhạy cảm cá nhân cụ thể để đạt được các chức năng cụ thể. Nếu bạn chọn không cung cấp loại thông tin này, bạn có thể không sử dụng được một số chức năng trong dịch vụ một cách bình thường, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng các chức năng khác trong dịch vụ.

Nếu bạn chủ động cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm của mình, điều đó có nghĩa là bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn theo các mục đích và phương pháp được mô tả trong chính sách này.
Bạn có thể sử dụng tài khoản của bên thứ ba (chẳng hạn như Facebook) để đăng nhập vào Genzacademy.vn. Tại thời điểm này, bạn có thể chọn ủy quyền cho Genzacademy.vn đọc thông tin công khai (bao gồm nhưng không giới hạn ở biệt hiệu, ảnh đại diện, danh sách người dùng theo dõi, v.v.) mà bạn đã đăng ký, thông báo và ghi lại trên nền tảng của bên thứ ba theo tiền đề tuân thủ các luật và quy định có liên quan. Đối với những thông tin cá nhân mà chúng tôi yêu cầu nhưng bên thứ ba không cung cấp được, chúng tôi vẫn có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin.