GZ Team - GenZ Academy-GenZ Academy
GZ TeamẢnh đại diện-GenZ Academy
徽章-Nhiệt tình chia sẻ-GenZ Academy徽章-Cây bút vàng-GenZ Academy徽章-Người đăng ký-GenZ Academy14枚徽章Thành viên chính thức管理员Owner
Nhóm yêu thích và chia sẻ tài nguyên đồ họa, Digital Marketing, nhiều hơn thế nữa...