Nguyen Anh DucHình đại diện-GenZ Academy
Người này lười biếng và không viết gì cả...