Qui NguyenẢnh đại diện-GenZ Academy
徽章-Người đăng ký-GenZ Academy徽章-Tập sự-GenZ Academy2枚徽章Thành viên chính thức
Người này lười biếng và không viết gì cả...