Animated Architecture Sketch and Blueprint Photoshop Action

Animated Architecture Sketch and Blueprint Photoshop Action

20231112172141595-68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f7468756d626e61696c3f6578706f72743d7669657726737a3d773630302669643d315f344637436d335230343761313579765975673351722d7047746a3473727176

20231112172142757-68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f7468756d626e61696c3f6578706f72743d7669657726737a3d773630302669643d31656f4c63613050654c57634a4a4d6e7763465548356c75597671697a70333867

20231112172142169-68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f7468756d626e61696c3f6578706f72743d7669657726737a3d773630302669643d3145572d59524c514f7268525a544555546e686567564d657277696a464d434e31

20231112172140292-architecture_sketch_09

20231112172143186-architecture_sketch_04

20231112172142903-architecture_sketch_08

20231112172143622-architecture_sketch_02

20231112172142350-architecture_sketch_03

20231112172141974-architecture_sketch_05

20231112172141884-architecture_sketch_07

20231112172143965-architecture_sketch_10

20231112172142352-architecture_sketch_06

 

— Video hướng dẫn sử dụng Action —

 

 

Vui lòng comment bài viết để mở hiển thị tài nguyên download

Dành cho thành viên Vip (Không quảng cáo – Google Drive trực tiếp)

© 版权声明
THE END
Nếu bạn thích nó, xin vui lòng để lại bình luận.
点赞15 分享
Gợi ý liên quan
Bình luận 共12条

请登录后发表评论