Collage Pack v2.1 – Tài Nguyên Graphic Motion

Collage Pack là một dự án graphic motion rất đặc biệt, được thực hiện một cách công phu và chi tiết. Gói này sẽ mang lại trải nghiệm đặc biệt cho người dùng, truyền cảm hứng sáng tác và cảm giác mới mẻ.

68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f376133714477432e676966
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f766a374c3971622e706e67
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f70567a416e474c2e676966 1
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f723551434865422e676966 1
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f596a6571516a712e676966

68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f6d7361354c43672e676966
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f68554d564c7a392e676966
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f32714e36544e352e676966
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f355932537a78702e706e67
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f7959474d5078572e706e67
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f504f51524751732e706e67

68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f354f7869786b342e706e67
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f4a43674c6265532e706e67
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f566b446f547a4d2e706e67
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f6778314b4e38702e706e67
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f5552676a4932542e706e67
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f6b69644e4456412e706e67
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f677131367834312e706e67
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f6870477433795a2e706e67
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f5a3661374763372e706e67

68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f6570757875544a2e706e67
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f55427347344b752e706e67
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f543671516871502e706e67
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f587345687644352e706e67
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f71697a6e5a38522e706e67
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f49475551486e312e706e67
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f3533524e7378382e6a7067 scaled
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f4c5245384f78642e706e67
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f6d7137716d78732e706e67
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f786f6f434a616e2e706e67
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f6b766f5a6553612e706e67

Collage Pack là một dự án rất đặc biệt, được thực hiện một cách công phu và chi tiết. Gói này sẽ mang lại trải nghiệm đặc biệt cho người dùng, truyền cảm hứng sáng tác và cảm giác mới mẻ.

Đặc điểm dự án

 • After Effects CC 2018 trở lên
 • 1505 Yếu tố ghép ảnh
 • 82 Hiệu ứng bán sắc
 • 30 Bối cảnh
 • 20 Hiệu ứng tiếng ồn bụi
 • 16 Kiểu chữ
 • 116 Chuyển tiếp
 • 247 Yếu tố bảng chữ cái
 • Được cung cấp bởi AtomX
 • Quy trình làm việc chỉ bằng một cú nhấp chuột
 • Trình tùy chỉnh tích hợp
 • Dễ dàng cài đặt
 • Cập nhật miễn phí
 • Không cần Plug-in
 • Dễ dàng tùy chỉnh và kết xuất thực sự nhanh chóng!
 • Dự án After Effects 100%

Video âm nhạc

Âm nhạc trong bản xem trước Mùa hè lạc quan Động lực Hip-Hop đầy cảm hứng , Hip Hop lạc quan , Beat bẫy sâu , Hip-Hop As It Is Pack

File tải về – Vui lòng đăng nhập tài khoản

Mã giải nén – Vui lòng bình luận bài viết này

© Thông báo bản quyền
THE END
Nếu bạn thích nó, xin vui lòng để lại bình luận.
点赞7 Chia sẻ
Gợi ý liên quan
Bình luận 共54条

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận