Kyrik’s Editing Pack #3

Kyrik’s Editing Pack #3

Kyrik's Editing Pack #3-GenZ Academy
Kyrik’s Editing Pack #3
Nội dung này là Tài nguyên trả phí, vui lòng trả phí để xem
80 Điểm thưởng
Tài nguyên trả phí

Kyrik’s Editing Pack #3

– 5 Exclusive Project Files:

– All the things she said
– Blossom
– Give me one good reason
– Sleepwalking
– Bit of you

– 30 Presets (Effects)

– 100 Luts

– 15 CCs

– 15 Shakes

– 500 Overlays and Textures

– 1000 Sfx

 

20231124143615386-image

 

© Thông báo bản quyền
THE END
Nếu bạn thích nó, xin vui lòng để lại bình luận.
点赞25 Chia sẻ
Gợi ý liên quan
Bình luận 共2条

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận