Navy Queen Display Font

Navy Queen Display Font

Về sản phẩm

Navy Queen là một phông chữ hiển thị sans serif được mở rộng quá mức, được thiết kế theo hình học để bày tỏ lòng tôn kính đối với thời đại đơn giản hơn. Phông chữ này sẽ hoạt động như một sự bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ dự án thiết kế cổ điển nào bao gồm áp phích, logo, biểu tượng, bao bì, v.v.

Navy Queen có phong cách sạch sẽ cũng như hai phong cách đau khổ khác nhau. Nó cũng được trang bị hỗ trợ cho nhiều ngôn ngữ Latin, cũng như các phần thưởng bổ sung.

Bao gồm:

  • Navy Queen 01 (.otf)
  • Navy Queen 02 (.otf)
  • Navy Queen 03 (.otf)

 

20231109103005929-vtc-navyqueen-previews-04-2016-

20231109103005452-vtc-navyqueen-previews-05-2016-

20231109103005795-vtc-navyqueen-previews-06-2016-

20231109103006308-vtc-navyqueen-previews-03-2016-

20231109103005819-vtc-navyqueen-previews-07-2016-

20231109103005242-vtc-navyqueen-previews-02-2016-

20231109103018326-vtc-navyqueen-previews-08-2016-

Vui lòng comment bài viết để mở hiển thị tài nguyên download

Dành cho thành viên Vip (Không quảng cáo – Google Drive trực tiếp)

 

© Thông báo bản quyền
THE END
Nếu bạn thích nó, xin vui lòng để lại bình luận.
Thích15 Chia sẻ
Bình luận Chung2đoạn

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận