real共2篇
Real Parallel Pens for Procreate, Photoshop, CSP-GenZ Academy

Real Parallel Pens for Procreate, Photoshop, CSP

A set of brushes inspired by the popular Pilot Parallel pens. Includes size accurate versions of the 6.0mm, 3.8mm, 2.4mm, and 1.5mm sizes.All brushes are sized for 600ppi. Vui lò...
GZ Team的头像-GenZ AcademySVIP MemberGZ Team5 tháng trước
927214
VFX Real Smoke - After Effect-GenZ Academy

VFX Real Smoke – After Effect

  MỤC CHI TIẾTMẫu After Effects này có bộ sưu tập gồm 12 phần tử khói thực tế. Bạn có thể điều chỉnh màu sắc để phù hợp với phong cách của riêng bạ...
GZ Team的头像-GenZ AcademySVIP MemberGZ Team6 tháng trước
514423