Cách Thay Đổi Tông Màu Da Trong Photoshop

Featured image before after

Việc đổi tông màu da luôn rất phức tạp. Tuy nhiên, Photoshop CC có một vài công cụ gọn gàng giúp công việc dễ dàng hơn đáng kể. Chúng ta có thể đạt được một số kết quả khá tốt với một chút ứng dụng của lý thuyết màu sắc và một chút sáng tạo.  

Quá trình chỉnh sửa tông màu da sẽ bao gồm việc chọn tông màu da trong ảnh, thực hiện một số chỉnh sửa bằng công cụ photoshop, sau đó tự sửa bất kỳ lỗi nào có thể xảy ra. 

Hướng dẫn dưới đây chúng ta sẽ sử dụng hình ảnh của làn da rám nắng, và bạn có thể sử dụng các bước tương tự với giao diện khác. Hãy bắt đầu với công cụ Apply Skin Tone Corrections của Photoshop thôi!

rprPTMtyDcHSdPOXthPfadLsEkC

Bước 1: Nhân đôi lớp nền (layer background)

Chúng ta cần sao chép lớp nền để thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào đối với nó. Đây là một bước Photoshop rất phổ biến. 

Đi tới ngăn Layers và nhấp và kéo lớp layer Background tới  biểu tượng Create New Layer. Thao tác này sẽ tạo ra một lớp mới được gọi là Background copy.      

4vWmVH 0GbUD2g0VfT4UCEnzhc8zQqWygsDP0 YnOG 5Eg5qGIYoBFEkVzNu3flw ygGf4aMKTZ yHzN5I4gzFuKXLlRQhqDTkz2jFFMoUl43Csc67jUEg BN0VqXoSLkYm9I oU
5 33cMCwvFF63QQvdmU9xTGCrVbyTFaLNoneEO9uiQBom6NYOkF5w0u8Q9MBez1MZoik47T3B1lA07Q5uuo

Bước 2: Lựa chọn tông màu da

Vì chúng ta muốn hoạt động trên da, chúng ta cần phải cách ly, tách biệt nó. Để làm điều này, chúng ta sẽ sử dụng công cụ Color Range .  

Đi tới thanh menu và nhấp vào Select> Color Ranger. 

IwrD o1R3hC7xNLIcENId5du4Tcu2yh TYOsr3N6HomNjJUpfvaNJJbPjZ4V iGVyErwyzyfWFJkCadBHxZ8pXMzBcI a6QWeSqYvkEZdhf HTLiKFIpQWdL6sq9Azq

Đây là menu được mở ra.

e7a7ubkz2Ptfo2dsj36UW7iIKfbE1EBrJedkX4J27ckSGLI2Rpo 8UCHrJ0GJ S 3S5YOkDM5xJDoVBkVIruZhpDSo kzcbbDPpfWSFq6kNtr0Q9v4MKYABReYaMbU2tfrkgJnI

Thông thường, chúng ta sẽ phải chọn phạm vi màu theo cách thủ công bằng công cụ này. Tuy nhiên, Photoshop đã cung cấp cho chúng ta một tính năng ẩn nhỏ sẽ giúp công việc của chúng ta dễ dàng hơn.

Trong menu thả xuống ở trên cùng, chọn Skin Tones (Màu da) từ các tùy chọn. Bây giờ, phần mềm sẽ tự động chọn tông màu da từ ảnh mà chúng ta không cần phải làm thủ công.  

W0je8haje7T6q q2wHNpOSoMhDtPLVrwTWIXpiX5YsB5FamNN1wDxf TO3bxo crqRSc2Eehc TyYSD0mdTRyUUX5WbNHKP6xp ea6I772UarGSXvzMY1p8tCGJsFRTZWwww5zw

Trong menu Selection Preview ở dưới cùng, chọn White Matte (Trắng Mờ). Điều này sẽ cho phép chúng ta xem chính xác những gì đang được chọn.   

Lug ExM4 Cf lYEiE 574C0rdzoHnwaTzsW1TF8JbAemoUlGPTBNHLOAywVLqzx4mbTACixhdyxdjJBs5ha1lNu4IMYVpDG9sDqDETnn4at24HtKYqRv g4Ir5mzC37bFuGbFO8

Đây là hình ảnh của bạn bây giờ trông như thế nào.

Bây giờ, hãy tiếp tục và thử với thanh trượt Fuzziness . Chúng ta chỉ muốn có tông màu da, không có tóc và quần áo, nhưng nó không phải là vấn đề lớn nếu chúng lọt vào lựa chọn ở giai đoạn này.  

l9Rb lRbSfK s71z9TebPVbrHbQdZW6rEIh72KVQakTJGUqFIKXJi LgIqPlQfdVOmdTdbCt63SmLBs sfjHCmSsdqhEZ5sV0LDbzxpZ J Z8UyD5sC7 xQv

Đây là những gì lựa chọn của chúng ta bây giờ sẽ trông như thế này.

k9BPAXlP4JUr vaaFemMplWjrJtP5

Bước 3: Tinh chỉnh lựa chọn.

Bây giờ chúng ta sẽ làm mịn các cạnh thô trong lựa chọn của chúng ta, để làm cho kết quả tự nhiên hơn. Đối với điều này, chúng ta sẽ sử dụng một công cụ có tên là Refine Edge . Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Photoshop cũ hơn, thì bạn có thể tìm thấy công cụ này trực tiếp trong menu thả xuống Select. Tuy nhiên, trong Photoshop CC 2019, nó bị ẩn.    

Để truy cập nó, hãy giữ phím Shift và đi tới thanh menu và nhấp vào Select>Select and Mask.   

Vuo9sZNbyUFoRgvfuN01pkdUPccKPT8bUWlGYSBtaLw6suClRQd

Thao tác này sẽ mở ra menu Refine Edge .  

Qynvz10Q5hQ4nvGxCNLtL5WKJuZn910RO 7r5lmNQA95QaUrOgfie3h9ZmRFtIUlyEfrTRNDgz5OH34Mf 8Cb4 dGU3VZSXVnGdXbBGkm4TdYryoqW5IyAoi VnkD7 X9Cqt6wfn

Trong Refine Edge, sử dụng các cài đặt bán kính và cạnh.

Đây là lựa chọn của bạn bây giờ trông như thế nào.

lGIoHF7e evzig0gAzecuo8RRhkHszNy2oCUbgfbKlDSE q7UEGKSMA7sUSmD6IyemWr48hfzkmPu8ik4MG6kX1Cjenyspffo2woO joYHrHqt1wmWQyF fk756TQY0BaeXFij90

Bước 4: Áp dụng các hiệu chỉnh tông màu da

Bây giờ chúng ta có một lựa chọn mượt mà chỉ có các tông màu da trong hình ảnh. 

Bây giờ chúng ta sẽ mô phỏng vẻ ngoài của một làn da rám nắng. Để làm điều này, chúng ta sẽ sử dụng ba công cụ: Exposure, Brightness/Contrast, và Hue/Saturation

Bạn có thể muốn có một diện mạo khác với tông màu da của mình, nhưng đây là ba công cụ bạn sẽ cần để đạt được điều đó. 

Với tông màu da của bạn vẫn được chọn, hãy nhấp vào Adjustment phía trên menu Layer    

Điều này sẽ mở ra tất cả các công cụ điều chỉnh.

Đầu tiên, nhấp vào công cụ Exposure. Công cụ này rất hữu ích để làm sáng hoặc tối da. Hôm nay, chúng ta sẽ làm tối cho màu da rám nắng giả này.   

Trong menu, hãy giảm độ phơi sáng xuống một chút, cho đến khi da trông tối hơn một chút. Điều này phải được thực hiện một cách trực quan. 

Khi giảm độ phơi sáng, chúng ta chắc chắn sẽ bị mất một chút chi tiết từ hình ảnh. Để chống lại điều này, hãy tăng Gamma Correction lên một lượng nhỏ.  

oaOnGDFAP137FxQp plP fdTApvg6gPNd3fhH IPOM36vis1lz5 U8zqtCwmltpR8r mkSmp0 dFoqJqylp4ZzZA31bAl8j5G93KxldDE 4VIaRkIA0MUABO55YW1ClrjklAAkIE

Hình ảnh bây giờ trông như thế này.

dGbf2zLSiqe2m8anx9NuGaXpmv1T2trOQqNwwmep q tKYfRJKIwv c1Xi4khwtzP Ywtje5MuApjj4rL61rHgnbq7rBcFCLPkwKjfVJ6kkoZ zj5 e0qdvMqLWTusbRKjmFjOLj

Trong ngăn Layers, đây là lớp Exposure của bạn trông như thế nào.  

XgXoybpoQDxaqM JONq fzUFGdcCwS5hypIZs0b5hKUcIfIfioRpdYpZ02hsVmh3kYxlsK77E KYGYbB6vaSos HRrOw O3tWoZ9rjkWhqrr2fSgwjj6juajsdimtBhirDF2mVDg

Trong khi giữ Ctrl [Windows] Cmd [Mac] , hãy nhấp vào mặt nạ màu đen black mask trong lớp Exposure layer. Thao tác này sẽ chọn lại vùng màu da trong ảnh.     

Bây giờ, quay lại ngăn Adjustment và chọn Hue / Saturation .    

Chúng ta tăng độ bão hòa Saturation để mang lại một chút sống động cho tông màu da.  

erMmC8DVzynJwIkshrSUy k TedcXQkd5VnAMOwDzTR lhIionIHxfARSDv SnZU4oo84RvIaKiPJAjWXFIVOO8BINsL4BramCEte3

Hình ảnh bây giờ trông như thế này.

1i5NHCvvVToBIamIes3qnbTkI08wB98f11MAZeTcRP2mFe8wAtbmrYqp30w

Công cụ Hue / Saturation cho phép chúng ta thay đổi màu sắc. Nếu bạn muốn thay đổi màu da của một người, chẳng hạn như màu xanh lá cây, thì đây là công cụ để làm điều đó.   

Chúng ta đang tiến gần đến bây giờ. 

Một lần nữa, giữ Ctrl [Windows] hoặc Cmd [Mac] và nhấp vào layer mask trong ngăn Layers để chọn lại tông màu da.     

4UxFetgEm3ZGoRXMKJpAO 2pXOIEHGhwIjDRhjeTkjy32Dlq RnXVXfzPmuHhCHNKio75guoI2zD6Tp9Jk9 VX5HpfZoFCgj9nAYq9xXwvZEOoS3xqirTwx6xl w6kv7q8NNrXTL

Quay lại menu Adjustments và chọn Brightness/Contrast.

Trong menu, tăng cả BrightnessContrast để mang lại một chút ánh sáng cho hình ảnh.   

14EN4kT6DtHOXn emxrLNJHkLbt3QIPmlRyvUK19 37gR6PVXoqhxnHYQTryq1h rXcFOIA1rKDHi4QPHDbiI1oMGawpw5NkX1CaTJNS

Bây giờ chúng ta đã gần xong. Đây là những gì hình ảnh sẽ trông như thế nào.

Ba1bV1hvinOYZ OPBLesCeHT7bnakRsduO5AsI DXj8xiOTcCmVMqlUIWq

Bước 5: Những nét cuối cùng

Bây giờ chúng ta chỉ cần loại bỏ một số độ mờ khỏi hình ảnh và làm sạch lựa chọn của chúng ta. 

Một số vùng của hình ảnh có thể chưa được chọn trong các bước đầu tiên của chúng ta. Để chọn chúng, chúng ta phải vẽ thủ công bằng cọ. 

Để làm điều này, hãy nhấp vào black layer trong lớp Exposure. Bây giờ, chọn công cụ Brush.    

xxDdZE O44 KMXukP04S2L5grITtQXEn3WEOlJuJfLiWhFz9i1m0ZweWsHYRAWhsKdtpxCLpjB0w2Xb5T8fNqKZ1 HTp39

Đảm bảo rằng màu được chọn là màu trắng. Đây là quan trọng vì chúng ta sẽ có layer mask trong phần không cần thiết của hình ảnh. Nếu chúng ta đã che ra, ví dụ để thực hiện bất kỳ điều chỉnh lớp mặt nạ, chúng ta sẽ chọn màu đen.   

IhHuKW lHhvfrzA8aStHeMi8SPV7mjSNEdVmhLMXzm1 DzD3kzZYBoBmc0gz dpiiFz18ws6oW

Sử dụng các phím [ ] để tăng hoặc giảm kích thước brush.     

Bây giờ, hãy phóng to hình ảnh và tô vào bất kỳ khu vực nào chưa được chọn. Thông thường, đây sẽ là các cạnh của da gần tóc và quần áo.

jZFRGBSJXgXuiLsl 0ZBRWsx2IchCekWioyPjT5xDCxWEqSuqtqHaQ5OsBQFHtPptHDwO2qp3vMdjVXgh2p7RHxdBgM9wFojyw2TdEJfJKju VRWtYAIJ

Cuối cùng, bây giờ chúng ta sẽ loại bỏ bất kỳ độ mờ nào và mang lại cho hình ảnh của chúng ta cảm giác chân thực. Chúng ta sẽ làm điều này bằng cách làm sáng các phần của hình ảnh theo cách thủ công. 

Để thực hiện việc này, hãy chọn lớp layer Background copy.  

i8Uh75FM

Bây giờ, chọn công cụ Dodge từ thanh công cụ.  

WFtG35N6tUyTiHFGhe6 PysNKGqEFPG82uHOTP4fjEUeVajuJrTBxy6lvJzS6sboPmbgcco9rtNepjADmc2rJ 8ZC vSS97sHKE2uxBDu5VUq1LNWt99wtYSpXZD

Trong menu ở trên cùng, chọn Highlights  trong Range và thay đổi Độ phơi sáng Exposure thành bất kỳ giá trị nào dưới 30%. Đảm bảo rằng Protect Tones không được chọn – điều này sẽ tạo ấn tượng về sự tỏa sáng. 

iCyzePWiVGqFTZC A ttoTA2Z620X apKBYJXmN3 2GhffZ76CMm0WPwNM1NaEoK4A86FLeIZ8B NrI9XWWsbkRySifeJM9Zie3Wlav1mN y2TuGUS3DZnWsulShY6zmqnZjb3Sv

Bây giờ, sử dụng công cụ Dodge , tô lên bất kỳ vùng sáng nào trong hình ảnh, chẳng hạn như những sợi lông trắng ở râu, những phần sáng bóng của da và trung tâm của đôi mắt. Điều này là chủ quan và phải được thực hiện trực quan.   

Bây giờ chúng ta có một làn da rám nắng giả tuyệt vời.

ctXZX32dTIFUwHyYci31kQ2hos0XfvZjBJVu81iMFrn2QiKk96H4tDLS3vHjKa2v9S2YVa4dsnTm

Kết quả cuối cùng

Lưu ý: Hướng dẫn này chỉ đề cập đến các vấn đề về tông màu da, KHẮC PHỤC và không thay đổi màu da HOÀN TOÀN.

Xem thêm: Cách xử lý phần bị chói trên mắt kính bằng Photoshop

Related Articles

Cách Đặt Nhiều Hình Ảnh Vào Văn Bản Bằng Photoshop

Trong hướng dẫn trước, GenZ đã chỉ cho bạn những kiến ​​thức cơ bản về cách đặt hình ảnh trong văn bản bằng Photoshop. Và trong bài học đó, chúng ta đã đặt một hình ảnh duy nhất vào toàn bộ một từ. Nhưng nếu bạn muốn đặt một hình ảnh khác nhau trong mỗi chữ cái thì sao? Đó chính là những gì chúng ta sẽ tìm hiểu cách thực hiện ở bài viết này.

100 Ý Tưởng Bài Đăng Trên Mạng Xã Hội Cho Năm 2021

Tìm ra những gì để đăng trên mạng xã hội có thể là một nhiệm vụ khó khăn và tiêu tốn thời gian: Ý tưởng đăng bài trên phương tiện truyền thông xã hội là một trong những điều nghe có vẻ dễ dàng, nhưng khi bạn ngồi xuống để đăng nó đột nhiên trở nên rất khó khăn và có thể cảm thấy choáng ngợp.

Phần mềm chỉnh sửa ảnh miễn phí tốt nhất 2021

Chỉnh sửa hình ảnh một cách nhanh chóng và thuận tiện là điều khiến ai cũng mong muốn trong quá trình làm việc của mình, nó không chỉ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian nhất định mà còn tối ưu được các tính năng một cách nhanh chóng, vừa có thể thay thế cho phần mềm Photoshop chuyên dụng.