1200+ TRANSITIONS, EFFECTS, COLOR CORRECTION, TEXT ANIMATIONS, SOUND EFFECTS

1200+ TRANSITIONS, EFFECTS, COLOR CORRECTION, TEXT ANIMATIONS, SOUND EFFECTS

1200+ TRANSITIONS, EFFECTS, COLOR CORRECTION, TEXT ANIMATIONS, SOUND EFFECTS-GenZ Academy
1200+ TRANSITIONS, EFFECTS, COLOR CORRECTION, TEXT ANIMATIONS, SOUND EFFECTS
Nội dung này là Tài nguyên trả phí, vui lòng trả phí để xem
120 Điểm thưởng
Tài nguyên trả phí
Đã bán 2

1200 New Transitions Effect Premiere Pro, Filmmaker, Glitch FX, Filmmaking library, Editor, Professional Editing 2023

 

INCLUDES:
1000+ Instant Drag & Drop Transitions & Effects, 200+ Color Correction Presets, 30+ Text Animations & Transitions, 50+ High Quality Professional Sound Effects, and much more!

Features
* Over 1200 transitions & effects for any type of videos
* Easy Drag & Drop transitions and effects
* Apply transitions in just one click
* Faster Editing Workflow
* Combine Transitions
* Compatible with all resolutions
* One Time Installation
* Instant Delivery
* Easy For Beginners
* Easy To Follow Tutorial
* Finishes your project much quicker.
* Easy Installation

 
© Thông báo bản quyền
THE END
Nếu bạn thích nó, xin vui lòng để lại bình luận.
点赞20 Chia sẻ
Gợi ý liên quan
Bình luận 共1条

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận