3D Iridescent Chrome Text Effect

3D Iridescent Chrome Text Effect

Đi sâu vào trải nghiệm Chrome thực sự với mẫu mạnh mẽ này. Những gì bạn đang chứng kiến ​​là sự hòa hợp thực sự giữa các hiệu ứng vật chất khác nhau và ánh sáng. Cùng với tất cả những phong cách đó, bạn có thể cảm nhận được sức mạnh và sự tinh tế cùng một lúc.

Thực tế là phong cách này có hai hiệu ứng khác nhau cùng một lúc, tạo nên sự khác biệt. Bạn có thể sử dụng hiệu ứng chính để truyền tải thông điệp lớn hơn, trong khi hiệu ứng nhấn có thể giúp bạn tạo nên tác phẩm nghệ thuật này

 

20231012200404161-3d-iridescent-chrome-text-effect-psd-template-before-after-856x570

 

Vui lòng comment bài viết để mở hiển thị tài nguyên download

 

Dành cho thành viên Vip (No Ads)

 

© Thông báo bản quyền
THE END
Nếu bạn thích nó, xin vui lòng để lại bình luận.
Thích9 Chia sẻ
Gợi ý liên quan
Bình luận 共32条

请登录后发表评论