Minimal Brush Transitions | Premiere Pro

Minimal Brush Transitions | Premiere Pro

 

Đặc trưng:

  • Kéo và thả
  • 15 chuyển tiếp cọ tối thiểu
  • Tệp dự án: độ phân giải 3840×2160 và 1920×1080
  • Hướng dẫn bao gồm

Yêu cầu hệ thống:

  • Adobe Premiere Pro CC 2018 12.0 trở lên

Xem trước

20230918234501396-68747470733a2f2f692e706f7374696d672e63632f425a6a64307663792f30322d4d696e696d616c2d42727573682d54522e676966

20230918234501613-68747470733a2f2f692e706f7374696d672e63632f634a646d344471432f31352d4d696e696d616c2d42727573682d54522e676966

20230918234501939-68747470733a2f2f692e706f7374696d672e63632f624a424867705a532f30332d4d696e696d616c2d42727573682d54522e676966

20230918234501927-68747470733a2f2f692e706f7374696d672e63632f4b3844574e33784b2f30342d4d696e696d616c2d42727573682d54522e676966

 

© Thông báo bản quyền
THE END
Nếu bạn thích nó, xin vui lòng để lại bình luận.
Thích5
Bình luận *Để lại bình luận để nhận điểm thưởng

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận

    Chưa có bình luận nào