windows 10共2篇
Cài đặt lại Windows 10 mà không cần xóa phần mềm, tệp hoặc cài đặt của bạn-GenZ Academy

Cài đặt lại Windows 10 mà không cần xóa phần mềm, tệp hoặc cài đặt của bạn

Gần đây, chúng tôi đã gặp phải sự cố cài đặt Windows 10 với các tệp hệ thống bị hỏng đến mức một số phần nhất định của ứng dụng Cài đặt sẽ tự ...
Làm mới Windows 10 về trạng thái mặc định-GenZ Academy

Làm mới Windows 10 về trạng thái mặc định

Windows không giúp bạn dễ dàng xử lý tất cả các tệp trùng lặp. Mặc dù có nhiều tùy chọn để hoàn thành loại nhiệm vụ này với các tệp hàng loạt hoặc...