Cách cài đặt font chữ cho máy tính

cach cai dat font chu cho may tinh scaled

Cài đặt Phông chữ trong Windows

Windows 7/8, Windows Vista, Windows XP (Home và Professional) và Windows 2000 có hỗ trợ tích hợp cho phông chữ OpenType (cả .otf và .ttf), cũng như phông chữ PostScript Loại 1 (.pfb + .pfm) và TrueType (.ttf). Bạn có thể sử dụng bảng điều khiển Windows Fonts để cài đặt hoặc xóa phông chữ của tất cả các định dạng này, mặc dù bảng điều khiển được truy cập hơi khác nhau giữa Windows XP và Windows 2000. Xem hướng dẫn bên dưới.

Để cài đặt font chữ của bạn bằng tiện ích quản lý phông chữ (e.g., Extensis Suitcase, Font Reserve, or Font Navigator), hãy tham khảo tài liệu của tiện ích đó để biết hướng dẫn về cách thêm và kích hoạt phông chữ.

Windows 7 và 8

 1. Điều hướng đến thư mục chứa phông chữ bạn muốn cài đặt.
 2. Chọn phông chữ bạn muốn cài đặt. Bạn có thể nhấp để chọn một phông chữ, Nhấn Control khi nhấp chuột để chọn một số phông chữ hoặc Nhấn Shift để chọn một nhóm phông chữ liền kề.
 3. Nhấp chuột phải vào phông chữ đã chọn và chọn “Cài đặt”.
 4. Các phông chữ hiện đã được cài đặt và sẽ xuất hiện trong menu phông chữ của các ứng dụng của bạn.

Windows Vista

 1. Chọn “Bảng điều khiển/Control Panel” từ menu Bắt đầu
 2. Chọn “Giao diện và Cá nhân hóa/Appearance and Personalization.”.
 3. Chọn “Phông chữ/Fonts”.
 4. Trong cửa sổ Phông chữ, Nhấp chuột phải vào danh sách phông chữ và chọn “Cài đặt phông chữ mới/Install New Font.”.
 5. Điều hướng đến thư mục chứa phông chữ bạn muốn cài đặt.
 6. Chọn phông chữ bạn muốn cài đặt. Bạn có thể nhấp để chọn một phông chữ, Nhấn Control khi nhấp chuột để chọn một số phông chữ hoặc Nhấn Shift để chọn một nhóm phông chữ liền kề.
 7. Nhấn nút “OK” để cài đặt phông chữ.
 8. Đóng bảng điều khiển Phông chữ khi bạn hoàn tất.
 9. Các phông chữ hiện đã được cài đặt và sẽ xuất hiện trong menu phông chữ của các ứng dụng của bạn.

Windows XP

 1. Nhấp đúp vào “Máy tính của tôi/ My computer”. Sau đó, nhấp đúp vào biểu tượng “Control Panels”, sau đó nhấp vào biểu tượng “Fonts”.
 2. Trong cửa sổ Phông chữ, chọn menu Tệp và chọn “Cài đặt Phông chữ Mới/Install New Font”.
 3. Điều hướng đến thư mục chứa phông chữ bạn muốn cài đặt.
  Phông chữ OpenType mua trực tuyến từ Adobe sẽ ở vị trí bạn đã giải nén chúng.
 4. Chọn phông chữ bạn muốn cài đặt. Bạn có thể nhấp để chọn một phông chữ, Nhấn Control khi nhấp chuột để chọn một số phông chữ hoặc Nhấn Shift để chọn một nhóm phông chữ liền kề.
 5. Nhấn nút “OK” để cài đặt phông chữ.
 6. Đóng bảng điều khiển Phông chữ khi bạn hoàn tất.
  Các phông chữ hiện đã được cài đặt và sẽ xuất hiện trong menu phông chữ của các ứng dụng của bạn.

Lưu ý:  Nếu bạn muốn sử dụng PostScript Type 1 nhiều phông chữ chính với Windows XP hoặc Windows 2000, bạn cần cài đặt ATM 4.1 trở lên và làm theo hướng dẫn bên dưới để cài đặt phông chữ trong Win 98 / NT / ME. Không cài đặt ATM 4.0 trở lên trên Windows 2000 hoặc XP.

Windows 98 / ME / NT4

Để sử dụng phông chữ .otf PostScript Type 1 hoặc OpenType trong Windows 98, Windows ME hoặc Windows NT 4, trước tiên bạn phải cài đặt Adobe Type Manager® Light (ATM® Light), đây là bản tải xuống miễn phí từ Adobe, sau đó cài đặt các phông chữ thông qua ATM. Phông chữ OpenType .otf yêu cầu ATM phiên bản 4.1 trở lên. Phông chữ PostScript Loại 1 yêu cầu ATM phiên bản 4.0 trở lên. Lưu ý rằng Windows 2000 và XP không yêu cầu ATM – xem phần riêng ở trên.

 1. Để cài đặt phông chữ .otf Loại 1 hoặc OpenType trong Windows 98 / ME hoặc Windows NT 4.0 bằng ATM Light 4:
 2. Chọn Start > Programs > Adobe > Adobe Type Manager.
 3. Trong ATM, nhấp vào tab Phông chữ.
 4. Chọn “Duyệt tìm Phông chữ” từ menu bật lên “Nguồn”.
  Điều hướng đến thư mục có chứa các phông chữ bạn muốn cài đặt (nếu các phông chữ được bao bọc trong một trình cài đặt, thì nó có thể nằm trong C: \temp \Adobe trừ khi bạn yêu cầu trình cài đặt đặt chúng ở nơi khác). Các phông chữ nằm trong thư mục đó sẽ xuất hiện bên dưới tên của thư mục.
 5. Chọn phông chữ bạn muốn cài đặt. Bạn có thể nhấp để chọn một phông chữ, nhấp Ctrl-nhấp để chọn một số phông chữ hoặc Shift-nhấp để chọn một nhóm phông chữ liền nhau.
 6. Nhấn nút “Thêm/Add” để cài đặt phông chữ.
 7. Thoát khỏi máy ATM.

Các phông chữ hiện đã được cài đặt và sẽ xuất hiện trong menu phông chữ của các ứng dụng của bạn.

Mac OS X

Mac OS X có hỗ trợ gốc cho phông chữ Loại 1 và OpenType, có thể được cài đặt giống như loại phông chữ khác trên OS X. Tuy nhiên, phông chữ được cài đặt trong các vị trí hệ thống OS X không khả dụng cho các ứng dụng “Cổ điển” (xem phần bên dưới). Phông chữ được cài đặt trong môi trường gốc OS X có thể được truy cập bởi (a) bất kỳ người dùng nào hoặc (b) chỉ bởi một người dùng cá nhân.

Để cài đặt phông chữ của bạn bằng tiện ích quản lý phông chữ  (ví dụ: Extensis Suitcase, Font Reserve, FontAgent Pro hoặc MasterJuggler), hãy tham khảo tài liệu của tiện ích đó để biết hướng dẫn về cách thêm và kích hoạt phông chữ.

 1. Trước khi cài đặt phông chữ của bạn, hãy thoát khỏi tất cả các ứng dụng đang hoạt động.
 2. Định vị thư mục chứa phông chữ bạn muốn cài đặt.
  Nếu bạn đã mua phông chữ Adobe OpenType trực tuyến, chúng sẽ được giải nén vào một thư mục trên ổ cứng của bạn. Nếu bạn đã mua nhiều gói phông chữ, mỗi gói sẽ có thư mục riêng.
 3. Sao chép hoặc di chuyển tất cả các tệp phông chữ từ các thư mục phông chữ riêng lẻ của chúng vào một trong các vị trí sau. (Lưu ý rằng phông chữ phải rời trong thư mục đích, không phải trong thư mục con.)
  1. (a) <Volume>/Library/Fonts/ Lưu ý: bạn phải đăng nhập với tư cách “Administrator” để đặt phông chữ vào vị trí này. Phông chữ ở vị trí này có thể được sử dụng bởi bất kỳ người dùng nào.
  2. (b) <Volume>/Users/<username>/Library/Fonts/
  3. Lưu ý: phông chữ ở vị trí này chỉ có thể được sử dụng bởi người dùng được chỉ định.

4. Các phông chữ hiện đã được cài đặt và sẽ xuất hiện trong menu phông chữ của Carbon và các ứng dụng gốc của bạn.

Mac OS 8, 9 và Mac OS X Classic

Cài đặt phông chữ .otf Loại 1 hoặc OpenType của bạn trên Mac OS 8.6 đến 9.2 hoặc Mac OS X “Classic” yêu cầu ATM Light 4.6 trở lên (4.6.2 cho Mac OS X Classic).

Nếu bạn đang chạy Mac OS X, hãy quyết định xem bạn có muốn cài đặt phông chữ vào cả môi trường Cổ điển và môi trường gốc OS X. Nếu bạn muốn phông chữ của mình có thể truy cập được cho cả ứng dụng Cổ điển và Carbon / gốc, hãy cài đặt phông chữ của bạn vào môi trường Cổ điển. Nếu các phông chữ chỉ cần được truy cập vào các ứng dụng Carbon / native, hãy cài đặt vào môi trường gốc OS X.

Lưu ý: Không di chuyển toàn bộ thư mục chứa phông chữ vào vị trí Hệ thống. Mac OS chỉ có thể đọc các tệp phông chữ bị lỏng lẻo trong vị trí phông chữ hệ thống; nó không thể đọc các tệp bên trong một thư mục khác.

Để cài đặt phông chữ của bạn bằng tiện ích quản lý phông chữ  (ví dụ: Extensis Suitcase, Font Reserve, FontAgent Pro hoặc MasterJuggler), hãy tham khảo tài liệu của tiện ích đó để biết hướng dẫn về cách thêm và kích hoạt phông chữ.

Nếu bạn đang sử dụng ATM Light mà không có tiện ích quản lý phông chữ.  sử dụng các hướng dẫn sau để cài đặt phông chữ:

 1. Trước khi cài đặt phông chữ của bạn, hãy thoát khỏi tất cả các ứng dụng đang hoạt động.
 2. Xác định vị trí phông chữ bạn muốn cài đặt trên ổ cứng hoặc đi tới vị trí bạn đã tải phông chữ xuống. Mỗi gói hoặc bộ sưu tập phông chữ sẽ nằm trong thư mục riêng của nó.
 3. Cài đặt phông chữ của bạn trong Thư mục Hệ thống: Thư mục Phông chữ bằng cách di chuyển hoặc sao chép tất cả các tệp phông chữ từ các thư mục phông chữ riêng lẻ của chúng vào thư mục Thư mục Hệ thống: Phông chữ. Đối với phông chữ PostScript Loại 1, điều này bao gồm cả tệp phông chữ phác thảo (biểu tượng chữ A màu đỏ) và phông chữ phù hợp. Thường thì một họ phông chữ phác thảo sẽ được liên kết với một bộ phông chữ duy nhất. Phông chữ OpenType .otf là phông chữ một tệp và không bao gồm các phông chữ.
 4. Các phông chữ hiện đã được cài đặt và sẽ xuất hiện trong menu phông chữ của các ứng dụng của bạn.

Related Articles

Cách Đặt Nhiều Hình Ảnh Vào Văn Bản Bằng Photoshop

Trong hướng dẫn trước, GenZ đã chỉ cho bạn những kiến ​​thức cơ bản về cách đặt hình ảnh trong văn bản bằng Photoshop. Và trong bài học đó, chúng ta đã đặt một hình ảnh duy nhất vào toàn bộ một từ. Nhưng nếu bạn muốn đặt một hình ảnh khác nhau trong mỗi chữ cái thì sao? Đó chính là những gì chúng ta sẽ tìm hiểu cách thực hiện ở bài viết này.

100 Ý Tưởng Bài Đăng Trên Mạng Xã Hội Cho Năm 2021

Tìm ra những gì để đăng trên mạng xã hội có thể là một nhiệm vụ khó khăn và tiêu tốn thời gian: Ý tưởng đăng bài trên phương tiện truyền thông xã hội là một trong những điều nghe có vẻ dễ dàng, nhưng khi bạn ngồi xuống để đăng nó đột nhiên trở nên rất khó khăn và có thể cảm thấy choáng ngợp.

10 Cách Hiệu Quả Nhất Để Giảm Kích Thước Tệp Photoshop

Có một số phương pháp khác nhau mà bạn có thể sử dụng để giảm kích thước tệp Photoshop của mình, bao gồm xóa hoặc hợp nhất các lớp, cắt tài liệu bằng canvas size (tăng giảm kích thước nền mà không phóng to hình ảnh của bạn), làm cho các lớp layer ẩn trước khi lưu tài liệu và sắp xếp các đối tượng thông minh.

Phần mềm chỉnh sửa ảnh miễn phí tốt nhất 2021

Chỉnh sửa hình ảnh một cách nhanh chóng và thuận tiện là điều khiến ai cũng mong muốn trong quá trình làm việc của mình, nó không chỉ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian nhất định mà còn tối ưu được các tính năng một cách nhanh chóng, vừa có thể thay thế cho phần mềm Photoshop chuyên dụng.

Responses